SLIM BELEGGEN
VOOR JOUW
TOEKOMST

 

SLIM BELEGGEN VOOR JOUW TOEKOMST

8% rendement

De garageboxen van SpatiumPark zijn een uitstekende investering. De rente op een spaarrekening is historisch laag. Een investering in een garagebox van Spatium levert echter een bruto aanvangsrendement van 8%. U bent volledig eigenaar en kosten voor onderhoud en verzekering worden kostenefficiënt gedeeld in een VvE.

8%
rendement

De garage­boxen van SpatiumPark zijn een uit­stekende in­veste­ring. De rente op een spaar­rekening is histo­risch laag. Een inve­stering in een garage­box van Spatium levert echter een bruto aanvangs­rendement van 8%.

U bent vol­ledig eige­naar en kos­ten voor onder­houd en ver­zeke­ring wor­den kosten­efficiënt ge­deeld in een VvE.

Beleggen in kwalitatief hoogwaardig vastgoed

MAKKELIJK VERHUURBAAR

Door het toenemende aantal ZZP-ers blijft de vraag naar opslag- en werkruimte toenemen. De boxen zijn gewild en voor veel verschillende doeleinden te gebruiken. Zo is jouw garagebox snel verhuurd en kun je profiteren van het rendement op je belegging.

MAKKELIJK VERHUURBAAR

Door het toenemende aantal ZZP-ers blijft de vraag naar opslag- en werkruimte toenemen. De boxen zijn gewild en voor veel verschillende doeleinden te gebruiken. Zo is jouw garagebox snel verhuurd en kun je profiteren van het rendement op je belegging.

JOUW EIGENDOM

Als je belegt in een SpatiumPark garagebox wordt deze jouw eigendom. Dit eigendom ligt vast in het kadaster. Je bent volledig eigenaar, dus kunt op elk gewenst moment besluiten tot verkoop over te gaan. Jij bepaalt wat er gebeurd.

JOUW EIGENDOM

Als je belegt in een SpatiumPark garagebox wordt deze jouw eigendom. Dit eigendom ligt vast in het kadaster. Je bent volledig eigenaar, dus kunt op elk gewenst moment besluiten tot verkoop over te gaan. jij bepaalt wat er gebeurd.

ONDERDEEL VAN EEN VVE

Het gezamelijke onderhoud en de verzekering van het terrein wordt beheerd door een Vereniging van Eigenaren. Dit blijft hierdoor kostenefficient, zodat jouw rendement optimaal blijft.

ONDERDEEL VAN EEN VVE

Het gezamelijke onderhoud en de verzekering van het terrein wordt beheerd door een Vereniging van Eigenaren. Dit blijft hierdoor kostenefficient, zodat jouw rendement optimaal blijft.

Rende­ments­­voor­beeld

Rendementsvoorbeeld bij aankoop Box Type XXL+

RENDEMENT REKENVOORBEELD*  
Jaar 1
Verhuurprijs per maand € 250
Huurinkomsten per jaar € 3.000
Saldo geïnvesteerd vermogen € 34.995
BRUTO AANVANGSRENDEMENT(BAR) 8,6%

Rende­ments­­­voor­beeld

Rendementsvoorbeeld bij aankoop Box Type XXL+

RENDEMENT REKENVOORBEELD*  
  Jaar 1
Verhuurprijs
per maand
€ 250
Huurinkomsten
per jaar
€ 3.000
Saldo geïnvesteerd
vermogen
€ 34.995
   
BRUTO AANVANGS-
RENDEMENT(BAR)
8,6%

 

Hoe beleg je in een garagebox van SpatiumPark?

STAP 1  Uitstekende investering van je spaargeld

Stel: Je hebt een leuk bedrag opzij gezet voor later. Dit staat natuurlijk mooi op je spaarrekening, maar het liefst zie je je spaargeld ook groeien. Geld is namelijk geld waard. Het afgelopen decennia is het rendement op sparen echter steeds verder afgenomen. Bij een aantal banken is het rendement zelfs 0%. Bij inflatie is je spaargeld dan uiteindelijk in waarde aan het verminderen. Er zijn echter hele goede alternatieven om meer rendement uit je spaargeld te halen. Bijvoorbeeld het kopen van een garagebox.

Onze ad­­vi­­seur ver­­tel­t u graag meer over de mo­ge­­lijk­­heden!

Robert
Project Manager


info@spatiumpark.nl

06 - 81274408

Robert
Project Manager


info@spatiumpark.nl

06 - 81274408

Robert
Project Manager


info@spatiumpark.nl

Onze ad­­vi­­seur ver­­tel­t u graag meer over de mo­ge­­lijk­­heden!